Υπηρεσίες 24 ώρες το 24ωρο σε όλο τον κόσμο - Εξοπλισμός κατά παραγγελία

Διαθέτουμε ένα μεγάλο εύρος επιτόπιων, φορητών μηχανημάτων - ιδιοσυσκευών

σχεδιάζονται και κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις μας, για να ταιριάζουν στις απαιτητικές ανάγκες των Ναυτιλιακών Εταιρειών, ανεξάρτητα από τον τύπο και το μέγεθος του πλοίου. 

Η συνεχής Έρευνα & Ανάπτυξη, παρέχει καινοτόμες λύσεις Επιτόπιων Τορνεύσεων οι οποίες όχι μόνο θα μπορούσαν να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο διακοπής λειτουργίας του εξοπλισμού σας, αλλά επίσης να διασφαλίσουν την σωστή λειτουργία και να αυξήσουν την διάρκεια ζωής του.