1990

Ίδρυση Ατομικής Εταιρείας I. ΠΑΝΤΑΧΟΣ με έδρα το Κερατσίνι.

1992

Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας Ι.ΠΑΝΤΑΧΟΣ – Α.ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε. με έδρα τον Πειραιά.

2008

Μεταφορά των εγκαταστάσεων της Εταιρείας σε ιδιόκτητο, επαγγελματικό χώρο 850m2 (2 επίπεδα) στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού (ΒΙ.ΠΑ.Σ).

2010

Επέκταση εξοπλισμού για την πραγματοποίηση γεωμετρικών ελέγχων και ευθυγραμμίσεων (Οptical Telescope, Rank Taylor Hobson).

 

Επέκταση εξοπλισμού παραγωγής.

 

Επέκταση και αναβάθμιση εξοπλισμού εξειδικευμένων επιτόπιων τορνεύσεων.

2017

Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας κατά ΙSO 9001:2015 από τον Bureau Veritas.

2018

Περαιτέρω αναβάθμιση και επέκταση παραγωγικού εξοπλισμού και εξοπλισμού επιτόπιων τορνεύσεων.

2019

Επέκταση εξοπλισμού για την πραγματοποίηση γεωμετρικών ελέγχων και ευθυγραμμίσεων με χρήση προηγμένης τεχνολογίας Εasy laser.

2021

DNVGL- CP- 0484 Certificate, Alignment of propulsion shafting & installation of rotating machinery.