Η I.ΠΑΝΤΑΧΟΣ – Α.ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε. έλαβε ζήτηση για την πραγματοποίηση του ελέγχου ευθύτητας με το laser και την επιτόπια τόρνευση της ΠΡ και της ΠΛ χοάνης των 2 αξονικών.

 

PROJECT FACTS

 

Type:

Trailing Suction Hopper dredger

Propulsion Type:

Twin screw CPP propeller

Main Engine:

2 x Caterpillar 1050 kW @ 1200 rpm

Propeller shaft diameter:

Ø 200 mm

Stern tube length:

6900 mm

D/D Location:

Onex Neorio Syros S/Y, Greece

 

Πιο συγκεκριμένα, υπήρχε σοβαρό πρόβλημα μη ευθυγραμμίας των θέσεων των αξονικών όσον αφορά τον Μειωτήρα και την Κ/Μ.

Συνεπώς, έπρεπε να γίνει επιτόπια τόρνευση των χόάνων του stern tube για να υπάρχει αναφορά για την ευθυγράμιση του Μειωτήρα και της Κ/Μ.

Η Εταιρεία μας, ανταποκρίθηκε άμεσα στη ζήτηση και κατόπιν συζήτησης του πλάνου της επισκευής με τον Τεχνικό Αντιπρόσωπο της Εταιρειας, μας ανατέθηκε η πραγματοποίηση της δουλειάς.

Αμέσως ξεκίνησαν οι απαραίτητες προετοίμασιες και μετατροπές για την διεξαγωγή των απαιτούμενων επισκεύωv.

Η παρακάτω διαδικασία ακολουθήθηκε και στα δύο αξονικά.

  • Έλεγχος ευθύτητας των θέσεων του αξονικού, με το laser.
  • Τοποθέτηση και ευθυγράμμιση του φορητού τόρνου στην ΠΡ χοάνη.
  • Επιτόπια τόρνευση της ΠΡ υποδοχής Φ248Χ600L mm σε Φ260Χ600L mm.
  • Τοποθέτηση και ευθυγράμμιση του φορητού τόρνου στην ΠΛ χοάνη.
  • Επιτόπια τόρνευση της ΠΛ υποδοχής Φ248Χ300L mm σε Φ263Χ300L mm..
  • Μικρομετρικές μετρήσεις της ΠΛ και της ΠΡ υποδοχής.

Οι ανωτέρω εργασίες επιτόπιας τόρνευσης, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς χάρη:

  • στην χρήση του δικού μας, ειδικά σχεδιασμένου εξοπλισμού επιτόπιων τορνεύσεων,
  • στη χρήση δικών μας κοπτικών εργαλείων και
  • στην υψηλή τεχνική κατάρτιση των τεχνιτών μας.