Η I.ΠΑΝΤΑΧΟΣ – Α.ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε. έλαβε ζήτηση από την Ναυτιλιακή Εταιρεία Thenamaris για την πραγματοποίηση επιτόπιας τόρνευσης σχετικά με το αξονικό σύστημα του πλοίου.

PROJECT FACTS

Vessel

M/T Seacross

Engine

B&W 6S70MC-C (25320 HP)

Tonnage

163,000 DWT

Location

Rjeka, Croatia

Fwd Chrome Liner OD

Ø750 mm

Πιο συγκεκριμένα, η ΠΛ λάινα του πλοίου είχε φθορές στην εξωτερική διάμετρο με συνέπεια την μη επαρκή στεγανότητα.

Συνεπώς, έπρεπε να λυθεί και να αφαιρεθεί άμεσα- οπότε έπρεπε να προηγηθεί η διαδικασία εξαγωγής του αξονικού.

Η Εταιρεία μας, ανταποκρίθηκε άμεσα στη ζήτηση και κατόπιν συζήτησης του πλάνου της επισκευής με τον Τεχνικό Αντιπρόσωπο της Εταιρειας, μας ανατέθηκε η πραγματοποίηση της δουλειάς.

Οι δοκιμές που έγιναν, οι κατασκευές και η μεταφορά του ειδικού μας εξοπλισμού επί τόπου οδήγησαν στην αποφυγή του λυσίματος και της εξαγωγής του αξονικού συστήματος.

Η εξωτερική διάμετρος της ΠΛ λάινας τορνειρίστηκε 1.3 mm στην διάμετρο για να υπάρχει η κατάλληλη περιοχή στεγανότητας.